Feb 1, 2015

Kabul etmiyoruz, ayağa kalkıyoruz, boykot ediyoruz!

Kabul etmiyoruz, ayağa kalkıyoruz, boykot ediyoruz!

Her an burun buruna olduğumuz faşizmin, baskının, dinsel şiddetin eğitim alanında daha da derinden hissedilmeye başlandığı günlerden geçiyoruz.

İlk ve en büyük etkilerini 18. Milli Eğitim Şurası kararlarıyla 2010’dan beri göstermeye başlayan gerici ve faşist eğitim politikaları, 4+4+4 eğitim sistemiyle farklı bir boyut kazandı.  Kız çocuklarının eve hapsedilmesini, eve hapsedilemeyenlerin imam hatiplere mahkum edilmesini; erkek çocuklarının ise meslek liseleri ve orta okulları aracılığıyla emek gücünün sömürülmesini öngören bu sistem getirdiği sözde seçmeli derslerle de dayatmalarını farklı alanlardan gösterdi. Bu sürecin son adımı ise Aralık 2014’te kararları açıklanan 19. Milli Eğitim Şurası oldu.

19. Milli Eğitim Şurası’nda alınan kararların, uzun zamandır uygulanan politikaların devamı olduğunun farkındayız. Orta okul ve lisede zorunlu ve sözde seçmeli derslerle dayatılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin ilkokullara kadar indirilmesi, “değerler eğitimi” gibi derslerle ne olduğunu çok iyi bildiğimiz değerlerinin bize müfredat eşliğinde dayatılmasını ve daha bir çok dinsel, etnik ve mezhepsel, cinsel kimliğe yönelik baskıyı arttırıcı kararların bizleri de etkileyeceğini biliyoruz!

Bizler liselerde örgütlenen ve kurulduğumuz günden beri her türlü baskı unsurunu karşısına alan Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks (LGBTİ) lise öğrencileri olarak bu kararları kabul etmiyoruz, ayağa kalkıyoruz!

Yıllardır uygulanan baskının devamı ve daha programlı hali olan bu kararlara karşı olan tüm eylemlikleri desteklediğimizi ilan ediyoruz! Ders kitaplarında, okul kıyafetlerinde, “törenlerde” ve okulu kapsayan diğer birçok alanda hem LGBTİ bireylere hem de toplumsal baskı mekanizmalarından kaynaklı dezavantajlı hale getirilen diğer gruplara yönelen şiddetin ve nefretin bir parçası olmayı reddediyoruz!

Homofobik, bifobik, transfobik eğitim sistemine karşı AYAĞA KALKIYORUZ!

Cinsiyetçi eğitim sistemine karşı AYAĞA KALKIYORUZ!

Dinsel ve mezhepsel şiddete odaklanan gerici eğitim sistemine karşı AYAĞA KALKIYORUZ!

Irkçı dayatmaların aracı haline gelen eğitim sistemine karşı AYAĞA KALKIYORUZ!

Kurtuluşun tek başına olamayacağını biliyoruz. Bu yüzden cinsel yönelimi, cinsiyet kimliği, etnik kökeni, dini, mezhebi ve bedensel durumu fark etmeksiniz herkes için eşit, parasız ve bilimsel eğitim için AYAĞA KALKIYORUZ!

Bu kararın ilk adımı olarak, alevi derneklerinin öncülüğünde düzenlenen ve çeşitli STK’ların, sendikaların ve siyasi yapıların da desteğiyle organize edilen 8 Şubat mitingine ve 13 Şubat uyarı boykotuna katılma ve boykot ve miting için örgütlenme kararı aldığımızı duyuruyoruz!

Kurtuluş yok, tek başına! Ya hep beraber, ya hiç birimiz!


No comments:

Post a Comment